نشر ثانی در چهارم تیر ماه ۱۳۸۴ متولد شد. به راستی که کتاب، چراغی همیشه روشن است و ما همواره به این روشنایی نیاز داریم. «کتاب، چراغ همیشه روشن» پیام روز جهانی کتاب کودک در سال ۲۰۰۴/ ۱۳۸۳ بود که خانم آنجلیکی وارِلا، نویسندهٔ یونانی، نوشته و زنده‌یاد خانم منصوره راعی به فارسی برگردانده است. در نشر ثانی می‌کوشیم کتاب‌هایی شایستهٔ خواندن و مفید و کاربردی چاپ و منتشر کنیم.