photo_2019-07-23_14-26-13

مریم پورثانی 

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

دکترای حرفه‌ای مدیریت چاپ و نشر

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آثار وی

تقدیر نامه ها